Baner_03b

REGULAMIN

Festiwal FilmAT - Międzynarodowy Festiwal Filmów Turystycznych i Korporacyjnych

Regulamin przygotowany jest w języku angielskim i polskim. W przypadku wątpliwości ważna będzie wersja polska.

Ze względu na obecną sytuację polityczną nie przyjmujemy zgłoszeń z Rosji i Białorusi.

Prosimy o staranne wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Szczegółowe informacje zawarte w formularzu zostaną wykorzystane w sytuacji przyznania nagrody i innych ofert festiwalowych.  Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego zmiany nie są możliwe.

Filmy biorące udział w konkursie festiwalowym powinny spełniać następujące wymagania:

 • Produkcja filmów musi zostać zakończona po 1 stycznia 2021 r. (Włącznie).
 • Całkowity czas trwania filmu nie może przekroczyć odpowiedniego czasu trwania zgodnie z typem produkcji;
 • Tylko do konkursu narodowego mogą być dopuszczone filmy w języku polskim. Wszystkie pozostałe produkcje filmowe powinny być przygotowane w języku angielskim lub posiadać angielskie napisy, jeśli oryginalny język nie jest językiem angielskim.
 • Wnioskodawcy powinni wypełnić wszystkie wymagane pola formularza zgłoszeniowego, podpisać go i przesłać.

 

Paragraf 1 – O nas

Celem festiwalu jest prezentacja najnowszych trendów w dziedzinie filmów korporacyjnych i instytucjonalnych, filmów dokumentalnych,  reportaży telewizyjnych, komunikacji turystycznej oraz ocena produkcji audiowizualnych w zależności od ich  poziomu artystycznego i możliwości wpływania na grupę docelową. Festiwal wspiera rozwój krajowych i zagranicznych produkcji i organizuje odrębny konkurs filmowy dla filmów polskich oraz filmów z całego świata.

 

Paragraf 2 – konkursy i kategorie

Festiwal FilmAT przyjmuje filmy do dwóch konkursów festiwalu:

Konkurs narodowy – nagrody dla najlepszych polskich filmów i video

Konkurs międzynarodowy – Nagrody dla najlepszych filmów i video z całego świata

Filmy z polskiego rynku mogą brać udział w dwóch konkursach Festiwalu – Konkursie narodowym i Konkursie międzynarodowym.

Produkcja filmowa musi być zgodna z głównymi kategoriami grup:

 A.    KOMUNIKACJA TURYSTYCZNA

 B.    DOKUMENTY I REPORTAŻE TV

C.     FILMY KORPORACYJNE I INSTYTUCJONALNE

Filmy reklamowe (do 60 sekund)
Filmy promocyjne (do 15 min)
Online Media Video
Filmy podróżnicze

Krótkie filmy (do 30 minut)
Dokumenty (do 90 minut)
TV Reportaże
Webdocs

Filmy & Video
Online Media Video

A.      FILM KORPORACYJNY I INSTYTUCJONALNY:

1.    Korporacyjny film wizerunkowy

2.    Komunikacja Marketingowa – B2B, B2C

3.    Film informacyjny: promocja inwestycji i  gospodarki w krajach, regionach i miastach

4.    Komunikacja wewnętrzna:  historia organizacji, raporty roczne, komunikacja pracownicza, bhp

5.    Zasoby ludzkie:  rekrutacja, budowanie marki pracodawcy, osobowości/portrety

6.    Fundraising, organizacje non-profit, CSR

7.    Promocja sportu i zdrowego stylu życia

8.    Dbałość o środowisko, ekologia

9.    Targi, wydarzenia, konferencje, otwarcia

10.  Promocja projektów edukacyjnych, wydarzeń naukowych i uniwersytetów

11. Technologia, Badania Naukowe i Rozwój

12. Filmy wyjaśniające/instruktażowe

13. Sprawy, Wydarzenia Bieżące (Covid-19 …)

14. Ludzkie Sprawy i Problemy Społeczne

15. Magazyn, Blog & Web-TV Videos

16. Bezpieczeństwo na drodze

B.      DOKUMENTY I REPORTAŻE TV:

1.    Przygoda, wyprawy i podróże

2.    Ekologia i Środowisko

3.    Natura i dzika przyroda

4.    Etnografia i sprawy społeczne

5.    Sztuka, muzyka i kultura

6.    Biografie

7.    Historia i dziedzictwo

8.    Transport i ekomobilność

9.    Zrównoważona i odpowiedzialna turystyka

C.      KOMUNIKACJA TURYSTYCZNA

Wybierz rodzaj produkcji filmowej: *
1.   Promocja miejsc turystycznych

a. Promocja miasta

b. Promocja regionu

c. Promocja kraju

2.   Usługi turystyczne (usługi transportu lotniczego; usługi transportu morskiego; restauracje; turystyczne rozrywki; organizatorzy wycieczek; wypożyczalnia samochodów; zwiedzanie; oprowadzanie; rejsy; itp.)

a. Hotele, kurorty i firmy noclegowe;

3.   Produkty turystyczne (turystyka zdrowotna i wellness; turystyka religijna; turystyka związana z zakupami; MICE, spotkania motywujące, kongresy i wydarzenia; turystyka medyczna; turystyka wiejska; turystyka sportowa; itp.)

a. Atrakcje kulturalne (muzea, zabytki, dziedzictwo kulturowe, zabytki UNESCO, zajęcia kulturalne, wydarzenia kulturalne, miejsca historyczne itp.)

b. Turystyka ekologiczna

c. Turystyka gastronomiczna (turystyka związana z konsumpcją, szlaki winiarskie, turystyka dla smakoszy, podróże i wycieczki kulinarne itp.)

4.   Niezależne wideo podróżnicze

Paragraf 3 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wszystkie zgłoszenia powinny dotrzeć do organizatorów najpóźniej 30 czerwca 2023 roku

Filmy i dokumenty należy wysyłać na następujący adres e-mail: ewa-kotus@filmat-festival.com

Każdemu zgłoszeniu musi towarzyszyć:

 • Formularz zgłoszeniowy wypełniony i podpisany.
 • Kadr z filmu, logo lub herb, zdjęcie reżysera.
 • Materiały promocyjne filmu (zdjęcia, plakaty itp.) W przypadku filmów dokumentalnych prosimy przesłać zwiastun.

 

Paragraf 4 – WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZESYŁANYCH MATERIAŁÓW

Prosimy o przesłanie wszystkich wymaganych materiałów do każdego ze zgłoszonych filmów. Filmy zarejestrowane na Festiwalu FilmAT muszą spełniać przynajmniej następujące lub podobne wymagania:

 • Rozdzielczość:

o Full HD (1920 x 1080 pikseli), 16: 9

o HD (1080×720 pikseli), 16: 9

o PAL (720 x 576), 4: 3

 • Kodek video: H.264
 • Kodek audio: AAC
 • Brak ochrony przed kopiowaniem
 • Wskazane jest usunięcie wszystkich regionów i kodów bezpieczeństwa.

 

Filmy należy przesyłać cyfrowo pocztą elektroniczną na adres: ewa-kotus@filmat-festival.com

Aby wysłać filmy, możesz skorzystać z jednej z poniższych platform przesyłania plików:

 • Wetransfer – https://www.wetransfer.com (pliki do 2 GB)
 • My Air Bridge – https://www.myairbridge.com (pliki do 20 GB)

 

Paragraf 5 – PRAWA AUTORSKIE

Zgłaszając udział w festiwalu uczestnik oświadcza, że jest uprawniony do rozporządzania wszelkimi prawami do korzystania z zapisu filmowego i poręczeniami za te prawa w stosunku do festiwalu. Uczestnik gwarantuje,  że dopełnione są formalności związane z prawami do użytkowania praw autorskich wszystkich twórców związanych z filmem, właścicieli dodatkowych praw autorskich i innych podmiotów zaangażowanych w produkcję dzieła filmowego, z wyjątkiem praw gwarantowanych przez towarzystwa dokonujące praw. Uczestnik festiwalu oświadcza że prawa te zostały nabyte w należyty i właściwy sposób oraz przyjęcie do festiwalu nie będzie w żaden sposób blokowane.

Organizatorzy Festiwalu mają prawo odrzucić wszelkie materiały, które nie są zgodne z charakterem i celami przedsięwzięcia.

Wszystkie zgłoszone filmy, formularze zgłoszeniowe i materiały promocyjne stają się własnością Festiwalu i są przechowywane w archiwum Festiwalu.

Festiwal FilmAT zastrzega sobie prawo do zrewidowania wszystkich przesłanych filmów, w szczególności prawa do publicznego zaprezentowania i zademonstrowania filmu w całości lub w części lub do wykorzystania fragmentów w prezentacji filmowej festiwalu. Dotyczy to również zdjęć / zdjęć dostarczonych na festiwal. Wszystkie wyżej wymienione przeniesienia użytkowania mają zasięg ogólnoświatowy.

 

Paragraf 6 – JURY I KRYTERIA OCENY

O festiwalowych nagrodach decyduje Międzynarodowe Jury na podstawie następujących kryteriów:

 • Wpływ na to co czuje widz, kiedy po raz pierwszy zobaczy film. Czy video wywołuje emocje u widza? Czy film, video angażuje widza od samego początku, czy traci na sile?
 • Kreatywność – w jaki sposób twórca filmu był w stanie przekazać pomysł, informację lub myśl, czy przekazał to w oryginalny i atrakcyjny sposób poprzez zdjęcia, narrację, muzykę itp.
 • Styl – w jaki sposób uczestnik poprzez swoją oryginalność i technikę potrafił wpłynąć na sposób prezentacji i interpretacji wideo.
 • Przedmiot sprawy – czy przedstawienie tematu w narracji, zdjęciach i muzyce (jeśli dotyczy) w filmie właściwie przedstawia promocję zakresu merytorycznego Sponsora?
 • Opowiadanie historii – w jaki sposób twórca filmu pozwolił, aby jego dzieło filmowe wciągnęło wyobraźnię widza, która może być dla każdego inna. Czy film opowiada właściwą historię o Sponsorze i jego marce?

Każde kryterium oceniane jest w skali od 1 do 10 punktów.

Jury i organizator mogą wybrać dodatkowe produkcje  do nagród specjalnych.  Decyzje jury i organizatorów festiwalu są ostateczne i nie podlegają odwołaniom prawnym.

 

Paragraf 7 – Nagrody

O ustawowych nagrodach dla filmów w konkursie narodowym i międzynarodowym decyduje międzynarodowe jury złożone z doświadczonych, z zawodowym dorobkiem przedstawicieli świata filmu, laureatów Oscara i innych prestiżowych międzynarodowych nagród filmowych, przedstawicieli korporacji, mass mediów, świata turystyki, ekologii, przedstawicieli świata nauki, specjalistów od marketingu i komunikacji.

Decyzja Jury jest ostateczna.

Nagrody ustawowe w konkursie narodowym i międzynarodowym są przyznawane zgodnie z trzema głównymi kategoriami grup, w których główną nagrodą jest Grand Prix:

Grand Prix Corporate

Grand Prix Documentary

Grand Prix Tourism

Ze wszystkich wyżej wymienionych kategorii film prezentujący najwyższe wartości artystyczne może zostać nagrodzony Grand Prix ART.

Najlepszy film dokumentalny który może służyć nauce zostaje nagrodzony statuetką TOURIST OWL.

Nagrody specjalne – nie statutowe – mogą być przyznawane przez Radę Międzynarodowej Akademii Tourfilmu, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego, Ministerstwo Środowiska, Polską Organizację Turystyczną, Dyrektora Festiwalu, Zarząd Festiwal i główni partnerzy festiwalu.

 

Paragraf 8 – OPŁATY WSTĘPNE

Opłatę za udział w Festiwalu wraz z przysługującą promocją należy uiścić przelewem bankowym; wszystkie opłaty bankowe ponosi uczestnik.

W przypadku kilku zgłoszeń można dokonać płatności jednorazowej z całkowitą kwotą zgłoszonych filmów.

Opłatę za uczestnictwo należy uiścić zaraz po zarejestrowaniu filmu. Opłata wpisowa lub jakakolwiek inna płatność nie podlega zwrotowi i nie podlega regresowi prawnemu.

Uczestnik festiwalu jest zobowiązany do wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz do wniesienia opłaty rejestracyjnej w wysokości 1.150 PLN (+ VAT) za daną kategorię. Film można przesłać w wielu kategoriach, każdy kolejny film lub kategoria związana jest z opłatą 977,50 PLN (+ VAT).

 

Paragraf 9 – WYŁĄCZNE PRAWA ORGANIZATORÓW FESTIWALU

 • Dyrektor Artystyczny Festiwalu zastrzega sobie prawo do określenia programu Festiwalu i w razie potrzeby dokonywania zmian.
 • Komitet Organizacyjny decyduje i jest odpowiedzialny za harmonogram projekcji filmu (dzień i godzinę) podczas Festiwalu.
 • Festiwal zastrzega sobie prawo do przeklasyfikowania zgłoszeń festiwalowych do innych kategorii, jeśli uzna to za stosowne.
 • Festiwal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zgłoszenia festiwalowe, które są sklasyfikowane w niewłaściwej kategorii lub przybywają do biura festiwalowego po określonym terminie.
 • Odpowiedzialność festiwalu ogranicza się do postępowania umyślnego lub rażącego zaniedbania, które ma zastosowanie w szczególności w przypadku zaginięcia lub uszkodzenia filmu.
 • Organizatorzy Festiwalu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za odwołanie festiwalu z powodu działania siły wyższej.

Paragraf 10 – PRZYJĘCIE REGULAMINU PRZEZ UCZESTNIKA

Podpisując formularz zgłoszeniowy każdy uczestnik oświadcza, że jest właścicielem wszystkich praw autorskich i zgadza się, że jego film zostanie wykorzystany bezpłatnie w celach promocyjnych na festiwalu i podczas festiwalowych projekcji (w całości lub tylko w częściach). Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z naruszeniem praw autorskich, jeżeli takie wystąpią poprzez publikację jego filmu.

 • Używanie jakiegokolwiek urządzenia nagrywającego w miejscu Festiwalu bez uprzedniej zgody Komitetu Organizacyjnego jest surowo zabronione.
 • Części wydarzenia zostaną zarejestrowane. Komitet Organizacyjny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia wynikające z obecności uczestników Festiwalu, członków widowni lub artystów w nagraniach.
 • Festiwal zastrzega sobie prawo do kompilowania zapisów na filmie prezetującym Festiwal, również w formie przetworzonej, oraz do ich dystrybucji w mediach uznanych za odpowiednie przez organizatorów. Dotyczy to również zdjęć / zdjęć dostarczonych na festiwal.
 • Przesłanie zgłoszenia do Festiwalu FilmAT oznacza bezwarunkową akceptację niniejszego regulaminu.
 • Festiwal zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszelkich nagrań wykonanych na festiwalu w celach promocyjnych w dowolnym medium uznanym za właściwy przez festiwal.
 • Festiwal zastrzega sobie prawo do wykluczenia zgłoszeń z konkursu.
 • Festiwal nie będzie sprzedawał ani wypożyczał danych osobowych dostarczonych przez uczetnikow Festiwalu.
 • Zgłaszając film, zgłaszający akceptuje wszystkie reguły zawarte w  Regulaminie Festiwalu oraz bierze na siebie wszystkie ewentualne roszczenia stron trzecich mogące pojawić się w wyniku użycia filmu w celach organizacji i promocji festiwalu lub w wyniku nieprawdziwych informacji przedstawionych przez zgłaszającego. 

Paragraf 11 – Ochrona danych

Pod względem ochrony danych stosowane są przepisy Unii Europejskiej.

 

Close Menu